Програма

БЪЛГАРИЯ 24

Понеделник
8:00 „ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“(П)
8:30 „ГОРЕЩА ТЕМА“
9:00 „МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО“ – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
9:30 „ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ – С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“
10:00 „С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ“ – ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ДЕЧЕВ (П)
10:45 „СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
11:00 „ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П)
11:45 „ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ – С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“
12:00 „СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ“ (П)
12:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
13:00 „ВЪВ ВРЕМЕТО“ АРХИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
14:00 ПОДКАСТ „ВМРО“
14:45 „ГОРЕЩА ТЕМА“
15:00 „ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ – НА ЖИВО
15:45 ТЕЛЕПАЗАР
16:00 „ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ – НА ЖИВО
16:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
17:00 „СЛЕД 5“ С ДИ ДЖЕЙ ТИШО – НА ЖИВО
17:45 „ГОРЕЩА ТЕМА“
18:00 „ВСЕЛЕНАТА И НИЕ“ С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА – НА ЖИВО
18:45 „ГОРЕЩА ТЕМА“
19:00 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
19:45 „ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ – С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“
20:00 „ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
20:45 „СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“
21:00 „ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
21:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
22:00 ПОДКАСТ „ВМРО“
22:45 „ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“(П)
23:15 „МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО“ – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
23.45 „ВЪВ ВРЕМЕТО“ С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ
0:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
1:00 „С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ“ – ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ДЕЧЕВ (П)
1:45 „СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
2:00 „ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П)
2:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
3:00 „СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ“ (П)
3:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
4:00 „ВЪВ ВРЕМЕТО“ АРХИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
5:00 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
5:45 „ГОРЕЩА ТЕМА“
6:00 „ЗЛАТЕН АРХИВ“
7:00 „ГОРЕЩА ТЕМА“
7:45 „СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
Вторник
8:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
8:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
9:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
9:45„ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ – С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“
10:00„СЛЕД 5“ С ДИ ДЖЕЙ ТИШО (П)
10:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
11:00„ВСЕЛЕНАТА И НИЕ“ С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П)
11:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
12:00„СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО“ С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
12:45„СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
13:00„ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П)
13:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
14:00„СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ“ (П)
14:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
15:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ – НА ЖИВО
15:45ТЕЛЕПАЗАР
16:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ – НА ЖИВО
16:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
17:00„ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ“ – НА ЖИВО
17:45„СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
18:00„ГОРЕЩА ТЕМА“
18:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
19:00„БГ МАРШРУТИ“ СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА – НА ЖИВО
19:45„ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ – С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“
20:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
20:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
21:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
21:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
22:00ПОДКАСТ „ВМРО“
22:30„ГОРЕЩА ТЕМА“
23:00„СЛЕД 5“ С ДИ ДЖЕЙ ТИШО (П)
23:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
0:00„ВСЕЛЕНАТА И НИЕ“ С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П)
0:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
1:00„СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО“ С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
1:45„СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
2:00„ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П)
2:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
3:00„СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ“ (П)
3:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
4:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
4:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
5:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
5:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
6:00„ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ“ (П)
6:45„СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
7:00„ЗЛАТЕН АРХИВ“
7:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
Сряда
8:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
8:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
9:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
9:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
10:00„ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“ (П)
10:30„ГОРЕЩА ТЕМА“
11:00ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
11:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
12:00„СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО“ С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
12:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
13:00„БГ МАРШРУТИ“ СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)
13:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
14:00„ПОТУЛЕНАТА ИСТОРИЯ“ С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
14.45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
15:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ – НА ЖИВО
15:45ТЕЛЕПАЗАР
16:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ – НА ЖИВО
16:45„СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
17:00„С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ“ ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ДЕЧЕВ – НА ЖИВО
17:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
18:00„ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ С ИВАЙЛО ШОПСКИ – НА ЖИВО
18:45„ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ – С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“
19:00„ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ“ (П)
19:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
20:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
20:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
21:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
21:45 ПОДКАСТ „ВМРО“
22:30„ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“ (П)
23:00„ВЪВ ВРЕМЕТО“ С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ
0:00ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
0:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
1:00„СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО“ С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
1:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
2:00„БГ МАРШРУТИ“ СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)
2:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
3:00„ПОТУЛЕНАТА ИСТОРИЯ“ С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
3:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
4:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
4:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
5:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
5:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
6:00ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
7:00„ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ“ (П)
7:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
Четвъртък
8:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
8:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
9:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
9:45„ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ – С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“
10:00„С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ“ – ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ДЕЧЕВ (П)
10:45„СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
11:00„СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ“ (П)
11:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
12:00„ПОТУЛЕНАТА ИСТОРИЯ“ С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
12:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
13:00„ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ“ (П)
13:45„МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО“ – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
14:15ПОДКАСТ „ВМРО“
14:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
15:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА – НА ЖИВО
15:45ТЕЛЕПАЗАР
16:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА – НА ЖИВО
16:45„СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“
17:00„ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ – С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“
17:15„СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО“ С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА – НА ЖИВО
18:00„ВЪВ ВРЕМЕТО“ АРХИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
19:00„ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П)
19:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
20:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА (П)
20:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
21:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА (П)
21:45ПОДКАСТ „ВМРО“
22:30ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
23:00„С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ“ – ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ГЕЧЕВ (П)
23:45„СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
0:00„СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ“ (П)
0:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
1:00„НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ“ (П)
1:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
2:00„ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ“ (П)
2:45„МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО“ – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
3:15ПОДКАСТ „ВМРО“
3:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
4:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА (П)
4:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
5:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА (П)
5:45„СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
6:00ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
7:00„ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“ (П)
7:30„ЗЛАТЕН АРХИВ“
Петък
8:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА (П)
8:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
9:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА (П)
9:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ – С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“
10:00„СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО“ С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
10:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
11:00„ВСЕЛЕНАТА И НИЕ“ С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П)
11:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
12:00„ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П)
12:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
13:00„БГ МАРШРУТИ“ СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)
13:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
14:00„СЛЕД 5“ С ДИ ДЖЕЙ ТИШО (П)
14:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
15:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ – НА ЖИВО
15:45ТЕЛЕПАЗАР
16:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ – НА ЖИВО
16:45„ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ – С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“
17:15„СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ“ – НА ЖИВО
18:00„БГ МАРШРУТИ“ СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)
18:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
19:00„НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ“ (П)
19:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
20:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
20:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
21:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
21:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
22:30ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
23:00„СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО“ С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
23:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
0:00„ВСЕЛЕНАТА И НИЕ“ С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П)
0:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
1:00„ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П)
1:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
2:00„БГ МАРШРУТИ“ СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)
2:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
3:00„СЛЕД 5“ С ДИ ДЖЕЙ ТИШО (П)
3:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
4:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
4:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
5:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
5:45„СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
6:00„ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ – С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“ (П)
6:30ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
7:00„СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
7:15„ЗЛАТЕН АРХИВ“
Събота
8:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
8:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
9:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
9:45„ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ – С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“
10:00„ЗЛАТЕН АРХИВ“
11:00„С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ“ – ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ГЕЧЕВ (П)
11:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
12:00„СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО“ С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
12:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
13:00„БГ МАРШРУТИ“ СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)
13:45„СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
14:00„ВЪВ ВРЕМЕТО“ АХРИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ – НА ЖИВО
15:00„МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО“ – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
15:45ТЕЛЕПАЗАР
16:00„ПОТУЛЕНАТА ИСТОРИЯ“ С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
16:45ТЕЛЕПАЗАР
17:00„ГОРЕЩА ТЕМА“
17:45„ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ – С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“
18:00„НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ“ (П)
18:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
19:00„ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“ (П)
19:30„ГОРЕЩА ТЕМА“
20:00„МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО“ – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
20:30„ГОРЕЩА ТЕМА“
21:00„ВСЕЛЕНАТА И НИЕ“ С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П)
21:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
22:00„ВЪВ ВРЕМЕТО“ – АХРИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
23:00ПОДКАСТ „ВМРО“
23:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
0:30„ГОРЕЩА ТЕМА“
1:00„СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО“ С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
1:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
2:00„БГ МАРШРУТИ“ СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)
2:45„СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
3:00ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
4:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 1 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
4:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
5:00„ХИТОВЕ В МРЕЖАТА“ 2 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
5:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
6:00„ЗЛАТЕН АРХИВ“
7:00„МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО“ – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ
7.30„ГОРЕЩА ТЕМА“
Неделя
8:00„СЛЕД 5“ С ДИ ДЖЕЙ ТИШО (П)
8:45ПОДКАСТ „ВМРО“
9:30„СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ – НА ЖИВО
9:45„ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ – С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“
10:00„СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО“ С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
10:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
11:00„ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П)
11:45ТЕЛЕПАЗАР
12:00„СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ“ (П)
12:45ТЕЛЕПАЗАР
13:00„ВЪВ ВРЕМЕТО“ АРХИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
14:00„НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ“ – НА ЖИВО
14:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
15:00„ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ – С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“
15:45„ГОРЕЩА ТЕМА“
16:00„МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО“ – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ – НА ЖИВО
16:30ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
17:15„БГ МАРШРУТИ“ СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)
18:00„ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ“ (П)
18:45„СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
19:00„С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ“ – ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ГЕЧЕВ (П)
19:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
20:00ГОРЕЩА ТЕМА
20:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
21:00„ВСЕЛЕНАТА И НИЕ“ С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П)
21:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
22:00„МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО“ – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
22:30ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
23:00ПОДКАСТ „ВМРО“
23:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
0:00„СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО“ С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
0:45„СИНЯТА СТИХИЯ НА ПЛАМЕН ВУКАДИНОВ“ (П)
1:00„ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО“ С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П)
1:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
2:00„СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ“ (П)
2:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
3:00„ВЪВ ВРЕМЕТО“ АРХИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
4:00„НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ“ (П)
4:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
5:00„ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ – С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“ (П)
5:30„МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО“ – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
6:00„ГОРЕЩА ТЕМА“
6:45ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
7:15„БГ МАРШРУТИ“ СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)