Реклама

БЪЛГАРИЯ 24

За рекламен клип от 30 секунди

от 7 до 17 ч – 280 лв
от 17 до 22 ч – 500 лв
от 22 до 24 ч – 300 лв
от 24 до 7 ч – 50 лв

За рекламни заставки до 10 секунди

от 7 до 17 ч – 140 лв
от 17 до 22 ч – 250 лв
от 22 до 24 ч – 150 лв
от 24 до 7 ч – 25 лв

За участие на събеседник

До 10 минути – 380 лв
До 20 минути – 480 лв
До 45 минути – 590 лв
За повторение между 8 и 22 ч – 1/3 от сумата за премиерата

Отстъпки

от 2001 до 5000 лв – 5%
от 5001 до 10 000 лв – 10%
над 10001 лв – 15%
за рекламни агенции и приносители на реклами – 15%

Наем на студио

До 3 часа (минимум) – 400 лв
До 6 часа – 550 лв

Технически персонал на хонорар за външни продукции – на снимачен ден

Оператор – 100 лв
Редактор и организатор – 80 лв
Режисьор на пулт – 100 лв
Монтаж – 100 лв
Тонрежисьор и звук – 80 лв

За готово видео от събитие

До 20 минути – 480 лв
До 45 минути – 590 лв
За повторение между 8 и 22 ч – 1/3 от сумата за премиерата

Цените са без ДДС.

Договори за отразяване на предизборна кампания