Реклама

БЪЛГАРИЯ 24

За рекламен клип от 30 секунди

от 7 до 17 ч – 100 лв.
от 17 до 19 ч – 180 лв.
от 19 до 22 ч – 300 лв.
от 22 до 24 ч – 180 лв.
от 24 до 7 ч – 50 лв.
За рекламни заставки до 10 секунди – 90 лв.

За платен репортаж

до 1 минута – 450 лв.
до 2 минути – 690 лв.

ПР участие

До 20 минути – 280 лв.
До 45 минути – 380 лв.

Отстъпки

От 2001 до 5000 лв.
– 5% От 5001 до 10 000 лв.
– 10% Над 10001 лв.
– 15% За рекламни агенции и приносители на реклами – 15%

Наем на студио

До 3 часа (минимум) – 300 лв.
До 6 часа – 450 лв.

Технически персонал на хонорар за външни продукции – на снимачен ден

Оператор – 100 лв.
Редактор и организатор – 70 лв.
Режисьор на пулт – 100 лв.
Монтаж – 80 лв.
Тонрежисьор и звук – 80 лв.

За включване на рекламен материал в Телепазарен прозорец

По договаряне.

Сумите се плащат авансово.

Цените са без ДДС.