ИМАТЕ ПРАВО ДА ЗНАЕТЕ!

МИСИЯ НА ТЕЛЕВИЗИЯ „БЪЛГАРИЯ 24“

НИЕ НЕ СМЕ „ТЕЛЕВИЗОРЪТ“, КОЙТО ВИ ПОУЧАВА, НАЗИДАВА И ОБВИНЯВА. НЕ СМЕ ОТКЪСНАТИ - НЯКЪДЕ „ГОРЕ“. ВИЕ И НИЕ РАЗГОВАРЯМЕ, СЛУШАМЕ СЕ, ЧУВАМЕ СЕ. И ПРОМЕНЯМЕ ЗАЕДНО. 
МИСИЯТА НА МЕДИЯТА Е ДА ОБРАЗОВА, ДА ПОМАГА И ДА ПРОМЕНЯ. 
В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ Е ИЗЛИШНА.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

София, България

София 1000, ул. Пиротска № 5

02 988 0565

087 666 8838

office@bulgaria24.org

Полезни връзки

Съвет за електронни медии (СЕМ)
Тел: 02/ 9708810
Адрес: гр. София, бул. "Шипченски проход" 69