ИМАТЕ ПРАВО ДА ЗНАЕТЕ!

ПОНЕДЕЛНИК 

8:00 „ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“(П) 

8:30 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

9:00 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П) 

9:30  "ОСЪЗНАТО ТВОРЕНИЕ" С Аделина Димитрова 

10:00 "С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ" - ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ДЕЧЕВ (П) 

10:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

11:00  "СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ" (П) 

11:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

12:00  "ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ С НИК ЩАЙН" (П)

12:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

13:00 "ВЪВ ВРЕМЕТО" АРХИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П) 

14:00 ПОДКАСТ „ВМРО“ 

14:45 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

15:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ - НА ЖИВО 

15:45 ТЕЛЕПАЗАР 

16:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ - НА ЖИВО 

16:45  "ОСЪЗНАТО ТВОРЕНИЕ" С Аделина Димитрова 

17:00 "СЛЕД 5" С ДИ ДЖЕЙ ТИШО - НА ЖИВО 

17:45 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

18:00 "ВСЕЛЕНАТА И НИЕ" С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА - НА ЖИВО  

18:45 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

19:00 ПОДКАСТ „ВМРО“  

19:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

20:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)  

20:45  България в Европа с Ангел Джамбазки "ГОРЕЩА ТЕМА" 

21:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)  

21:45  ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

22:00 "СЛЕД 5" С ДИ ДЖЕЙ ТИШО (П) 

22:45 СЕДМИЧЕН КОМЕНТАР с Ангел Джамбазки

23:00 "ВСЕЛЕНАТА И НИЕ" С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П) 

23:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

00:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П) 

1:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

1:00 "ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П) 

1:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

2:00 "ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ С НИК ЩАЙН" (П) 

2:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ  

3:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ -  (П) 

3:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

4:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ - (П) 

4:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

5:00 "ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ" - (П) 

5:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

6:00 "ПОЛЮСИ" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА -  (П) 

6:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

7:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА -  (П) 

7:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 


ВТОРНИК 

8:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)  

8:45 България в Европа с Ангел Джамбазки "ГОРЕЩА ТЕМА" 

9:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)  

9:45  ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

10:00 "СЛЕД 5" С ДИ ДЖЕЙ ТИШО (П) 

10:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

11:00 "ВСЕЛЕНАТА И НИЕ" С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П) 

11:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

12:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П) 

12:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

13:00 "ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П) 

13:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

14:00 "ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ С НИК ЩАЙН" (П) 

14:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ  

15:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1  С ВЛАДИСЛАВ АПОСТОЛОВ - НА ЖИВО 

15:45 ТЕЛЕПАЗАР 

16:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С ВЛАДИСЛАВ АПОСТОЛОВ - НА ЖИВО 

16:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

17:00 "ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ" - НА ЖИВО 

17:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

18:00 "ПОЛЮСИ" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА - НА ЖИВО 

18:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

19:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА - НА ЖИВО 

19:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

20:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 С ВЛАДИСЛАВ АПОСТОЛОВ (П) 

20:45  България в Европа с Ангел Джамбазки "ГОРЕЩА ТЕМА" 

21:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С ВЛАДИСЛАВ АПОСТОЛОВ (П) 

21:45  ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

22:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)  

22:45 СЕДМИЧЕН КОМЕНТАР с Ангел Джамбазки "ГОРЕЩА ТЕМА" 

23:00  "ОСЪЗНАТО ТВОРЕНИЕ" С Аделина Димитрова 

23:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

00:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П) 

0:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

1:00 "ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ С НИК ЩАЙН" (П) 

2:00 "ПОЛЮСИ" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П) 

2.45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

3:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 С ВЛАДИСЛАВ АПОСТОЛОВ - П

3:45 ГОРЕЩА ТЕМА 

4:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С ВЛАДИСЛАВ АПОСТОЛОВ - П

4:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

5:00 "С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ" ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ДЕЧЕВ - П

5:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

6:00 "ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" С ИВАЙЛО ШОПСКИ - П

6:45  ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

7:00 "ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ" (П) 

7:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ"


СРЯДА 

8:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 С ВЛАДИСЛАВ АПОСТОЛОВ (П) 

8:45 България в Европа с Ангел Джамбазки "ГОРЕЩА ТЕМА"  

9:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С ВЛАДИСЛАВ АПОСТОЛОВ (П) 

9:45  ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

10:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)

10:45  "ГОРЕЩА ТЕМА" 

11:00  "ОСЪЗНАТО ТВОРЕНИЕ" С Аделина Димитрова 

11:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

12:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П) 

12:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

13:00 "ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ С НИК ЩАЙН" (П) 

14:00 "ПОЛЮСИ" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П) 

14.45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

15:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ - НА ЖИВО 

15:45 ТЕЛЕПАЗАР 

16:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ - НА ЖИВО 

16:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

17:00 "С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ" ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ДЕЧЕВ - НА ЖИВО 

17:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

18:00 "ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" С ИВАЙЛО ШОПСКИ - НА ЖИВО 

18:45 "ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ" - С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

19:00 "ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ" (П) 

19:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

20:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П) 

20:45 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

21:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П) 

21:45  ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

22:00 "С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ" - ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ДЕЧЕВ (П) 

22:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

23:00 "СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ" (П) 

23:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

0:00 "ПОЛЮСИ" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П) 

0:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

1:00 "ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ" (П) 

1:45 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П) 

2:15 ПОДКАСТ „ВМРО“  

2:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

3:00  "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П) 

3:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

4:00  "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П) 

4:45 "ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ" - С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

5:15 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА -  (П) 

6:00 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

6:15 "ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ С НИК ЩАЙН"  (П) 

7:00 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ"


ЧЕТВЪРТЪК 

8:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П) 

8:45 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

9:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П) 

9:45  ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

10:00 "С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ" - ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ДЕЧЕВ (П) 

10:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

11:00 "СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ" (П) 

11:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

12:00 "ПОЛЮСИ" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П) 

12:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

13:00 "ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ" (П) 

13:45 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П) 

14:15 ПОДКАСТ „ВМРО“  

14:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

15:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА - НА ЖИВО 

15:45 ТЕЛЕПАЗАР 

16:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА - НА ЖИВО 

16:45 "ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ" - С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

17:15 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА - НА ЖИВО 

18:00 "ОСЪЗНАТО ТВОРЕНИЕ" С Аделина Димитрова

19:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

20:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА (П) 

20:45 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

21:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА (П) 

21:45  ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

22:00  "ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ С НИК ЩАЙН" НА ЖИВО

22:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

23:00 "ВСЕЛЕНАТА И НИЕ" С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П) 

23:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

0:00 "ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П) 

0:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

1:00 "ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ С НИК ЩАЙН" (П) 

1:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

2:00 "СЛЕД 5" С ДИ ДЖЕЙ ТИШО (П) 

2:45 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

3:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА (П) 

3:45  ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

4:00"ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА (П) 

4:45 "ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ" - С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" (П) 

5:15 "СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ" -  (П) 

6:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П) 

6:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ  

7:00 "НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ" (П) 

7:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 


ПЕТЪК

8:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА (П) 

8:45 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

9:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА (П) 

9:45  ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

10:00  "ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ С НИК ЩАЙН" (П) 

10:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

11:00 "ВСЕЛЕНАТА И НИЕ" С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П) 

11:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

12:00 "ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П) 

12:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

13:00  "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П) 

13:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

14:00 "СЛЕД 5" С ДИ ДЖЕЙ ТИШО (П) 

14:45 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

15:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ - НА ЖИВО 

15:45 ТЕЛЕПАЗАР 

16:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ - НА ЖИВО 

16:45 "ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ" - С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" (П) 

17:15 "СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ" - НА ЖИВО 

18:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П) 

18:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ  

19:00 "НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ" (П) 

19:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

20:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П) 

20:45 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

21:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П) 

21:45  ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

22:00 ПОДКАСТ „ВМРО“  

23:00 "С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ" - ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ГЕЧЕВ (П) 

23:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

00:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П) 

00:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

1:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П) 

1:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

2:00 "ВЪВ ВРЕМЕТО" АХРИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ - (П) 

3:00 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" - ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П) 

3:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

4:00 "ПОЛЮСИ" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П) 

4:15 ГОРЕЩА ТЕМА 

5:00 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

5:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

6:00 "НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ" (П) 

6:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

7:00 "ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ С НИК ЩАЙН" (П) 

7:45 "ГОРЕЩА ТЕМА" 


СЪБОТА

8:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П) 

8:45 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

9:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П) 

9:45  ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

10:00 ПОДКАСТ „ВМРО“  

11:00 "С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ" - ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ГЕЧЕВ (П) 

11:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

12:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П) 

12:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

13:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П) 

13:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

14:00 "ВЪВ ВРЕМЕТО" АХРИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ - НА ЖИВО 

15:00 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" - ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П) 

15:45 ТЕЛЕПАЗАР 

16:00 "ПОЛЮСИ" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П) 

16:45 ТЕЛЕПАЗАР 

17:00 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

17:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

18:00 "НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ" (П) 

18:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

19:00 "ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ С НИК ЩАЙН" (П) 

19:45 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

20:00 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П) 

20:30 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

21:00 "ВСЕЛЕНАТА И НИЕ" С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П) 

21:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

22:00 "ВЪВ ВРЕМЕТО" - АХРИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П) 

23:00 ПОДКАСТ "ВМРО" 

23:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

0:30 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

1:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П) 

1:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

2:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П) 

2:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

3:00 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

4:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)  

4:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

5:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П) 

5:45 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

6:00 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

7:00 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" - ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ 

7:30 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 


НЕДЕЛЯ

8:00 "ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П) 

8:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

9:00 ПОДКАСТ "ВМРО" 

9:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ - С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

10:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П) 

10:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

11:00  "СЛЕД 5" С ДИ ДЖЕЙ ТИШО (П) 

11:45 ТЕЛЕПАЗАР 

12:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)  

12:45 ТЕЛЕПАЗАР 

13:00 "ВЪВ ВРЕМЕТО" АРХИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П) 

14:00 "НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ" - НА ЖИВО 

14:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

15:00 „ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ - С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“ 

15:30 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

16:00 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ - НА ЖИВО 

16:30  „Икономически беседи“ 

17:15 "СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ" (П) 

18:00 "ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ" (П) 

18:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

19:00 "С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ" - ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ГЕЧЕВ (П) 

19:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С ФОНДАЦИЯ "АЛЕРИЯ" 

20:00 ГОРЕЩА ТЕМА 

20:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

21:00 "ВСЕЛЕНАТА И НИЕ" С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П) 

21:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

22:00 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П) 

22:30 „Икономически беседи“

23:00 ПОДКАСТ "ВМРО" 

23:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

0:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П) 

0:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

1:00 "ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П) 

1:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

2:00 "СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ" (П) 

2:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

3:00 "ВЪВ ВРЕМЕТО" АРХИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П) 

4:00 "НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ" (П) 

4:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

5:00 „ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ - С ФОНДАЦИЯ „АЛЕРИЯ“ (П) 

5:30 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" – ФИЛМИ НА СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П) 

6:00 "ГОРЕЩА ТЕМА" 

6:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

7:15 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)