ИМАТЕ ПРАВО ДА ЗНАЕТЕ!

ПОНЕДЕЛНИК   (разгледай)

8:00 „ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ С „АЛЕРИЯ“(П)
8:30 "ГОРЕЩА ТЕМА"
9:00 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" – ФИЛМИ НА СВ.РУДОЛФ (П)
9:30 "ОСЪЗНАТО ТВОРЕНЕ" С Аделина Димитрова
10:00 "С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ" - С РУМЕН ДЕЧЕВ (П)
10:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
11:00 "СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ" (П)
11:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
12:00 "ТВЪРДЕ ЛИЧНО" С АЛЕКСАНДЪР УРУМОВ(П)
13:00 "ВЪВ ВРЕМЕТО" АРХИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
14:00 "ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ" - С "АЛЕРИЯ"
14:30 "ГОРЕЩА ТЕМА"
15:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СВ.РУДОЛФ - НА ЖИВО
15:45 ТЕЛЕПАЗАР
16:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СВ.РУДОЛФ - НА ЖИВО
16:45 ​ТЕЛЕПАЗАР
17:00 "МУЗЕИ СЪКРОВИЩА ЛЕГЕНДИ"- НА ЖИВО
17:45 "ГОРЕЩА ТЕМА"
18:00 "ВСЕЛЕНАТА И НИЕ" С ПРОФ. ЗВЕЗДНА- НА ЖИВО
18:45 "ГОРЕЩА ТЕМА"
19:00 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
19:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
20:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СВ.РУДОЛФ (П)
20:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
21:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
21:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
22:00 "МУЗЕИ СЪКРОВИЩА ЛЕГЕНДИ" (П)
22:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
23:00 "ВСЕЛЕНАТА И НИЕ" С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П)
23:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
00:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
1:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
1:00 "ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П)
1:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
2:00 "ТВЪРДЕ ЛИЧНО" С АЛЕКСАНДЪР УРУМОВ(П)
3:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ - (П)
3:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
4:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ - (П)
4:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
5:00 "ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ" - (П)
5:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
6:00 "ПОЛЮСИ" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА - (П)
6:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
7:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА - (П)
7:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ" 

ВТОРНИК  (разгледай)

8:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
8:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
9:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
9:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
10:00 "МУЗЕИ СЪКРОВИЩА ЛЕГЕНДИ" (П)
10:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
11:00 "ВСЕЛЕНАТА И НИЕ" С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П)
11:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
12:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
12:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
13:00 "ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П)
13:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
14:00 "ТВЪРДЕ ЛИЧНО" С АЛЕКСАНДЪР УРУМОВ(П)
15:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 С АПОСТОЛОВ - НА ЖИВО
15:45 ТЕЛЕПАЗАР
16:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С АПОСТОЛОВ - НА ЖИВО
16:45 ​ТЕЛЕПАЗАР
17:00 "ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ" - НА ЖИВО
17:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
18:00 "ПОЛЮСИ" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА - НА ЖИВО
18:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
19:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА - НА ЖИВО
19:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
20:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 С ВЛАДИСЛАВ АПОСТОЛОВ (П)
20:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
21:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С ВЛАДИСЛАВ АПОСТОЛОВ (П)
21:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
22:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)
22:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
23:00 "ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ" (П)
23:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
00:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
0:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
1:00 "ТВЪРДЕ ЛИЧНО" С АЛЕКСАНДЪР УРУМОВ(П)
2:00 "ПОЛЮСИ" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
2.45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
3:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 С ВЛАДИСЛАВ АПОСТОЛОВ - (П)
3:45 ГОРЕЩА ТЕМА
4:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С ВЛАДИСЛАВ АПОСТОЛОВ - (П)
4:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
5:00 "С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ" ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ДЕЧЕВ - (П)
5:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
6:00 "ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" С ИВАЙЛО ШОПСКИ - (П)
6:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
7:00 "ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ" (П)
7:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С  "АЛЕРИЯ" 

СРЯДА  (разгледай)

8:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 С ВЛАДИСЛАВ АПОСТОЛОВ (П)
8:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
9:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С ВЛАДИСЛАВ АПОСТОЛОВ (П)
9:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
10:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)
10:45 "ГОРЕЩА ТЕМА"
11:00 "ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ" (П)
11:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
12:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
12:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
13:00 "ТВЪРДЕ ЛИЧНО" С АЛЕКСАНДЪР УРУМОВ(П)
14:00 "ПОЛЮСИ" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
14.45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
15:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 РУДОЛФ - НА ЖИВО
15:45 ТЕЛЕПАЗАР
16:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С РУДОЛФ - НА ЖИВО
16:45 ​ТЕЛЕПАЗАР
17:00 "С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ" С РУМЕН ДЕЧЕВ - НА ЖИВО
17:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
18:00 "ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" С ШОПСКИ - НА ЖИВО
18:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
19:00 "ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ" (П)
19:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
20:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
20:45 "ГОРЕЩА ТЕМА"
21:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
21:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
22:00 "С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ" - Г С РУМЕН ДЕЧЕВ (П)
22:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
23:00 "СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ" (П)
23:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
0:00 "ПОЛЮСИ" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
0:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
1:00 "ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ" (П)
1:45 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" – ФИЛМ РУДОЛФ (П)
2:15 "ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ" - С "АЛЕРИЯ"
2:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
3:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
3:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
4:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
4:45 "ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ" - С "АЛЕРИЯ"
5:15 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА - (П)
6:00 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
7:00 "ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ" - С "АЛЕРИЯ"
7:30 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

ЧЕТВЪРТЪК  (разгледай)

8:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
8:45 "ГОРЕЩА ТЕМА"
9:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СВЕТОСЛАВА РУДОЛФ (П)
9:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
10:00 "С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ" - ГЕОПОЛ. С РУМЕН ДЕЧЕВ (П)
10:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
11:00 "СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ" (П)
11:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
12:00 "ПОЛЮСИ" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
12:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
13:00 "ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ" (П)
13:45 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" – ФИЛМ РУДОЛФ (П)
14:15 "ОСЪЗНАТО ТВОРЕНЕ" С Аделина Димитрова
14:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
15:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СНЕЖА - НА ЖИВО
15:45 ТЕЛЕПАЗАР
16:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СНЕЖА - НА ЖИВО
16:45 ​ТЕЛЕПАЗАР
17:00 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С  "АЛЕРИЯ" 
17:15 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДА ТАШЕВА - НА ЖИВО
18:00 "ОСЪЗНАТО ТВОРЕНЕ" С Аделина Димитрова
18:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
19:00 "МУЗЕИ СЪКРОВИЩА ЛЕГЕНДИ"(П)
19:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
20:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА (П)
20:45 "ГОРЕЩА ТЕМА"
21:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА (П)
21:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
22:00 "ТВЪРДЕ ЛИЧНО" С АЛЕКСАНДЪР УРУМОВ-НА ЖИВО
23:00 "ВСЕЛЕНАТА И НИЕ" С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П)
23:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
0:00 "ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П)
0:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
1:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
2:00 "МУЗЕИ СЪКРОВИЩА ЛЕГЕНДИ"(П)
2:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
3:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА (П)
3:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
4:00"ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА (П)
4:45 "ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ" – С "АЛЕРИЯ" (П)
5:15 "СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ" - (П)
6:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)
6:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
7:00 "НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ" (П)
7:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ" 

ПЕТЪК  (разгледай)

8:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 СЪС СНЕЖА (П)
8:45 "ГОРЕЩА ТЕМА"
9:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 СЪС СНЕЖА (П)
9:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
10:00 "ТВЪРДЕ ЛИЧНО" С АЛЕКСАНДЪР УРУМОВ(П)
11:00 "ВСЕЛЕНАТА И НИЕ" С ПРОФ. ЗВЕЗДНА (П)
11:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
12:00 "ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П)
12:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
13:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
13:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
14:00 "МУЗЕИ СЪКРОВИЩА ЛЕГЕНДИ" (П)
14:45 "ГОРЕЩА ТЕМА"
15:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 С ПРОФ. ПЕТКО - НА ЖИВО
15:45 ТЕЛЕПАЗАР
16:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С ПРОФ. ПЕТКО - НА ЖИВО
16:45 ​ТЕЛЕПАЗАР
17:00  ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
17:15 "СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ" - НА ЖИВО
18:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)
18:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
19:00 "НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ" (П)
19:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
20:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 С ПРОФ. ПЕТКО (П)
20:45 "ГОРЕЩА ТЕМА"
21:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С ПРОФ. ПЕТКО (П)
21:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
22:00 "ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ" - С "АЛЕРИЯ"
23:00 "С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ" - ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ГЕЧЕВ (П)
23:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
00:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
00:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
1:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)
1:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
2:00 "ВЪВ ВРЕМЕТО" АХРИВ НА ПРОФ. ПЕТКО - (П)
3:00 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" - ФИЛМ РУДОЛФ (П)
3:30 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
4:00 "ПОЛЮСИ" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
4:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
5:00 "МУЗЕИ СЪКРОВИЩА ЛЕГЕНДИ" (П)
5:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
6:00 "НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ" (П)
6:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
7:00 "ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ" - С "АЛЕРИЯ"
7:30 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ 

СЪБОТА  (разгледай)

8:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
8:45 "ГОРЕЩА ТЕМА"
9:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
9:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
10:00 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
11:00 "С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ" - ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ГЕЧЕВ (П)
11:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
12:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
12:45 "ОСЪЗНАТО ТВОРЕНЕ" С Аделина Димитрова
13:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)
13:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
14:00 "ВЪВ ВРЕМЕТО" АХРИВ НА ПРОФ. П.ТОДОРОВ - НА ЖИВО
15:00 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" - ФИЛМИ НА СВ.РУДОЛФ (П)
15:45 ТЕЛЕПАЗАР
16:00 "ПОЛЮСИ" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
16:45 ТЕЛЕПАЗАР
17:00 "ГОРЕЩА ТЕМА"
17:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
18:00 "НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ" (П)
18:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
19:00 "ТВЪРДЕ ЛИЧНО" С АЛЕКСАНДЪР УРУМОВ(П)
20:00 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" – ФИЛМИ НА СВ.РУДОЛФ (П)
20:30 "ГОРЕЩА ТЕМА"
21:00 "ВСЕЛЕНАТА И НИЕ" С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П)
21:45 "ОСЪЗНАТО ТВОРЕНЕ" С Аделина Димитрова
22:00 "ВЪВ ВРЕМЕТО" - АХРИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
23:00 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
23:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
0:30 "ГОРЕЩА ТЕМА"
1:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
1:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
2:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)
2:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
3:00 "ТВЪРДЕ ЛИЧНО" С АЛЕКСАНДЪР УРУМОВ(П)
4:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 1 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
4:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
5:00 "ХИТОВЕ В МРЕЖАТА" 2 С ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
5:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
6:00 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
7:00 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" - ФИЛМИ НА СВ.РУДОЛФ (П)
7:30 „ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ - С „АЛЕРИЯ“ 

НЕДЕЛЯ  (разгледай)

8:00 "ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П)
8:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
9:00 "МУЗЕИ СЪКРОВИЩА ЛЕГЕНДИ"(П)
9:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ - С "АЛЕРИЯ"
10:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
10:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
11:00 "ОСЪЗНАТО ТВОРЕНЕ" С Аделина Димитрова
11:45 ТЕЛЕПАЗАР
12:00 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)
12:45 ТЕЛЕПАЗАР
13:00 "ВЪВ ВРЕМЕТО" АРХИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
14:00 "НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ" - НА ЖИВО
14:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
15:00 „ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ - С „АЛЕРИЯ“ ПРЕМИЕРА
15:30 "ГОРЕЩА ТЕМА"
16:00 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" –ФИЛМ СВ.РУДОЛФ ПРЕМИЕРА
16:30 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
17:15 "СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ" (П)
18:00 "ДЪРЖАВНОСТ, ОБЩЕСТВО, СИГУРНОСТ" (П)
18:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
19:00 "С ЖЕЛЯЗО И КРЪВ" - ГЕОПОЛИТИКА С РУМЕН ГЕЧЕВ (П)
19:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ- С "АЛЕРИЯ"
20:00 ГОРЕЩА ТЕМА
20:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
21:00 "ВСЕЛЕНАТА И НИЕ" С ПРОФ. ЗВЕЗДНА ГЕОРГИЕВА (П)
21:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
22:00 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" – ФИЛМИ НА СВ.РУДОЛФ (П)
22:30 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
23:00 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
23:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
0:00 "СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО" С МАГДАЛЕНА ТАШЕВА (П)
0:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
1:00 "ПЛАН ЗА ОТЕЧЕСТВОТО" С ИВАЙЛО ШОПСКИ (П)
1:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
2:00 "СЕДМИЦАТА С НИНА И ЗИЙ" (П)
2:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
3:00 "ВЪВ ВРЕМЕТО" АРХИВ НА ПРОФ. ПЕТКО ТОДОРОВ (П)
4:00 "НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА КЛАСАЦИЯ" (П)
4:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
5:00 „ДОКАТО ОГЪНЯТ ГОРИ“ – С „АЛЕРИЯ“ (П)
5:30 "МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО" – ФИЛМИ НА С.РУДОЛФ (П)
6:00 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
6:45 ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ
7:15 "БГ МАРШРУТИ" СЪС СНЕЖАНА ДИМИТРОВА (П)